سومین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

سومین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

سومین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ تا ۵ دی ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده پیراپزشکی در شهر تهران برگزار گردید.