نخستین همایش هنرگردی

نخستین همایش هنرگردی

نخستین همایش هنرگردی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط معاونت اطلاع رسانی و پژوهش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ترویج و گسترش مفاهیم نظری و کاربردی درزمینه «ایجاد و توسعه » گردشگری هنری در بدنه  صنعت گردشگری
- شناخت راهکارهای مناسب جهت توسعه ی «گردشگری هنری» در تعامل با توسعه اقتصادی و اجتماعی
- افزایش زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های هنری،تاریخی و اجتماعی کشور با رویکرد به بسترسازی در گردشگری هنری
- توجه به فرآیند شناخت ، آموزش و تعامل اجتماعی در سطح سازمان ها و نهادهای محوری و موثر درزمینه توسعه گردشگری هنری
- ارزیابی و سنجش چالش های پیش رو در زمینه توسعه بستر گردشگری هنری و ایجاد مدل مناسب کاربردی و تخصصی در رفع چالش های موجود

محورهای همایش:

- گونه شناسی توریسم: اهمیت توریسم تاریخی، قومی و هنری
- توریسم هنری، اقتصادِ فرهنگ و توسعه
- هنر، دیپلماسی و توسعه گردشگری
- صنعتِ توریسم در برنامه های توسعه 50 سال اخیر در کشور و چشم انداز آتی آن
- پیوند معماری و توریسم: نقش آثار معماری ایرانی-اسلامی در جذب گردشگران خارجی
- ظرفیت بالقوه سینمای شرقی، تئاتر و موسیقی فولکلورِ ایرانی در جذب گردشگر
- نقش رویدادهای مهم هنری، از جمله جشنواره های ادواری ِ توریسم هنری، در جذب گردشگر
- اثرات اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی گردشگریِ (هنری)
- ارزیابی آثار اجتماعی-فرهنگی توریسمِ فرهنگی سبک زندگی ایرانی-اسلامی و هنرها (نظیر نقاشی ، مجسمه سازی ، تئاتر ، معماری ، صنایع دستی)
- نقش هنر و رسانه در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی پیرامون جاذبه های گردشگریِ(هنری) در کشور
- نقش توریسم هنری در افزایش درآمد ملی کشور
- نقش توریسم هنری در تعمیق روابط میان ایران و کشورهای همسایه در حوزه ایران فرهنگی و سایر کشورهای اسلامی
- نقش نهادهای فرهنگی، هنری در گسترش گردشگری هنری و توسعه اقتصادِ هنر
- نقش دیپلماسی هنری در ارتقاء صنعت توریسم در کشور با توجه به فرامرزی بودن جنبه های مختلف فرهنگ، هنر و معماری ایرانِ باستان و معاصر
- نقش توریسم هنری در اشتغال­زایی