همایش ملی مدیریت و آموزش

همایش ملی مدیریت و آموزش

National Conference on Management and Education

پوستر همایش ملی مدیریت و آموزش

همایش ملی مدیریت و آموزش در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه ملایر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ملایر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 اولین کنفرانس مدیریت و آموزش، در تاریخ 17  اردیبهشت سال 1394 توسط دانشگاه ملایر برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

مدیریت:

       -   مدیریت بازرگانی و بازاریابی

       -  مدیریت اسلامی

       -   مدیریت صنعتی

        -    مدیریت استراتژیک

       -    مدیریت پروژه

        -    مدیریت علوم محیطی و انرژی

        -    مدیریت اجرایی شهری

        -   مدیریت دانش

       -    مدیریت سیستم اطلاعات

        -    مدیریت کار آفرینی

        -    مدیریت مهندسی

        -    مدیریت اقتصادی

        -    مدیریت امور حقوقی

        آموزش:

        -    آموزش و خلاقیت

        -    آموزش و فناوری اطلاعات

        -   آموزش و ارزشیابی

       -   آموزش و کارآفرینی

        -    آموزش فنی و حرفه ای

        -    تاثیر عوامل محیطی بر آموزش

        -    روانشناسی مدیریت آموزش مجازی

        -    مدیریت آموزش عمومی

        مدیریت آموزش عالی

        فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی

        -    روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، تربیت بدنی و هنر)

        -    تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزشمقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت و آموزش