همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم

همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم

پوستر همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم

همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ممسنى برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


از آنجائیکه توسعه، تغییر بنیادی در متغیر­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه است که تحقق آن، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن می­باشد، تلاش در این عرصه و زمینه­سازی در جهت نیل به این رویکرد مهم جهانی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزان و دولتمداران می­باشد. در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی با حمایت و همکاری دانشگاهها، نهادها، سازمانها و جامعه دانشگاهی منطقه در جهت رویکرد شناسایی و زمینه سازی آموزشی- پژوهشی رسیدن به رشد و توسعه پایدار در شهرستانهای ممسنی و رستم، اقدام به برگزاری همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار ممسنی و رستم نموده است.

 

 

محورهای همایش:

آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای
- برنامه ریزی ناحیه ای و توسعه پایدار
- برنامه ریزی محلی و توسعه پایدار
- مخاطرات انسانی و محیطی و مدیریت بحران در ممسنی و رستم
- چالش های حمل و نقل عمومی در منطقه
- کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی آمایش سرزمین ممسنی و رستم

توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری
- اقتصاد مبتنی بر توانمندیهای محیطی در منطقه رستم و ممسنی
- اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و منابع طبیعی
- اقتصاد تجاری و بازرگانی در ناحیه ممسنی و رستم
- شیوه های جذب سرمایه های اندک در توسعه منطقه
- شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه پایدار ممسنی و رستم
- راهبردهای توسعه فضای کسب و کار و موانع آن در ناحیه
- راهبردهای افزایش تولید و شناسایی موانع صادرات تولید از منطقه

توسعه سیاسی، اجتماعی و مشارکتهای مردمی
- سبک های زندگی و تاثیر آن بر توسعه پایدار

مشارکت سیاسی و توسعه پایدار
- طایفه گرایی و توسعه پایدار
- نقش و کارکرد گروه‌های قومی- مذهبی در آمایش و توسعه پایدار منطقه

حکمرانی مطلوب و رشد و توسعه پایدار
فرهنگ مدیریت توسعه و توسعه فرهنگی در منطقه
- راهبردهای ایجاد وحدت محلی و توسعه پایدار
- موانع اجتماعی توسعه در ممسنی و رستم
- مشارکت شهروندان، حقوق شهری و فرهنگ سازی شهروندی

توسعه کشاورزی و منابع آب
- تنش‌های محیطی و کشاورزی پایدار
- کشاورزی و تأثیرات آن بر توسعه پایدار ناحیه ممسنی و رستم
- منابع آب و رودخانه ها و آب های زیرزمینی در ممسنی و رستم
- باغداری، زراعت توسعه پایدار منطقه
- شیلات و طیورداری در منطقه
- کشت گلخانه ای و توسعه پایدار

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
- مدیریت منابع آب و خاک
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

توسعه صنعت، خدمات و تعاون
- توسعه و گسترش فعالیت های صنعتی و معدنی در ناحیه ممسنی و رستم، راهبردها و چالش ها
- مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در بخش صنایع و معادن و تعاون در منطقه
- بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های جایگزین، راهبردها و چالش ها
- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
- تعاون و توسعه پایدار

شرکت های کوچک و متوسط (SME) و رشد و توسعه پایدار

صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه

صنعت پتروشیمی در توسعه پایدار منطقه

توسعه آموزشی، پژوهشی و فن آوری اطلاعات
- مراکز آموزشی و توسعه پایدار
- برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش در منطقه
- ارتباطات و توسعه پایدار در منطقه
- شبکه ها و دنیای مجازی و توسعه ممسنی و رستم
- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری و روستایی منطقه     

کار آفرینی و رشد توسعه پایدار

مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک و رشد و توسعه پایدار

مدیریت یکپارچه ، IT و رشد و توسعه پایدار

توسعه زیرساختها و مدیریت شهری و روستایی
- الگوهای کالبدی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و چالش های پیش رو در منطقه ممسنی و رستم
- رویکرد اجتماع محور به منظور ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعات محلی در شهرهای منطق
- تحلیل و ارزیابی رهیافت های شهر سالم
- مبلمان شهری و طراحی شهری در شهرهای ممسنی و رستم
- معماری، شهرسازی و توسعه پایدار

فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی
- گردشگری شهری و روستایی
- گردشگری و محیط زیست و اکوتوریسم
- گردشگری تاریخی و باستانی و صنایع دستی
- آداب و رسوم و سنن و باورهای محلی
- زبان و شعر و ادبیات در منطقه

بهداشت و سلامت پایدار
- مدیریت محیط زیست، آلودگی ها و توسعه پایدار
- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
- فناوری های نوین و محیط زیست شهری
- نقش سازمانهای مردم نهاد (NGO)در حفاظت از محیط زیست
- بهداشت جامعه و سلامت عمومی
- مراکز بهداشتی و نیاز جامعه ممسنی و رستم