همایش منطقه ای مهندسی عمران

همایش منطقه ای مهندسی عمران

Regional Congress of Civil Engineering

همایش منطقه ای مهندسی عمران در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ توسط دانشگاه ملایر در شهر ملایر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسی عمران