کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک

کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک

کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-    اپتیک غیر خطی
-     اپتیک هندسی
-     اپتیک کوانتومی
-    ادوات فیبر نوری
-    ادوات نوری گرافنی
-    ادوات نوری نیمه رسانا
-     ادوات کوانتومی
-    لیزرهای نیمه رسانا 
-    لیزرهای حالت جامد
-    مهندسی اپتیک
-    بر هم کنش نور و ماده 
-    کاربرد های لیزر
-    سلولهای خورشیدی
-    سیستم های  فتوولتاییک
-    نانو فتونیک
-    فیبر و سیستمهای مخابرات نوری
-    اپتیک در پزشکی و بیو فناوری
-    ادوات نوری مواد آلی
-    کریستالهای فوتونی
-    اپتیک فوریه و پردازش سیگنال
-    الکترونیک نوری
-    پردازش تصویر
-    ذخیره نوری اطلاعات
-    سنجش از دور
-    سنسورها
-    همدوسی و اپتیک آماری
-    طراحی نوری و ساخت 
-    اپتیک جو و اقیانوس
-    تصویر برداری
-    کاربرد مهندسی نور در مدیریت شهری
-    محاسبات اپتیکی
-    اپتیک نانو ساختارها
-    اندازه گیری بر پایه نور
-    بهینه سازی تولید و مصرف انرژی نورانیمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک