همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب

همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب

پوستر همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب

همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ تا ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- نقش و تاثیر کتابداران در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تاثیرآموزش کتابداران و کاربران در جذب و توسعه مخاطب 
- اثر تنوع   خدمات کتابخانه ای در جذب و توسعه مخاطب 
- جایگاه منابع کتابخانه ای در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تاثیر قوانین و مقررات  در جذب و توسعه مخاطب 
- جایگاه فناوری اطلاعات در جذب و توسعه مخاطب 
- جایگاه منابع مالی و حمایتی در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش ساختارهای سازمانی کتابخانه های عمومی در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش ساختار های سازمانی کتابخانه ها در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تأثیر فضای فیزیکی و تجهیزاتی کتابخانه های عمومی در جذب و توسعه مخاطب
- نقش و تاثیر خدمات ویژه به گروههای خاص در جذب و توسعه مخاطب 
- نقش و تاثیر بسته بندی و بازاریابی خدمات در جذب و توسعه مخاطب
- نقش و تأثیر ویژگی های فردی مخاطبین در جذب و توسعه مخاطب 
- نیاز شناسی و نیاز سازی مخاطبین 
- نقش تبلیغات و رسانه در جذب و توسعه مخاطب 
- تاثیر فرهنگ محلی و منطقه ای در جذب و توسعه مخاطب 
- اثرات برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در فرهنگ سازی مطالعه و رونق کتابخانه های عمومی 
- نقش و تاثیر سازمانهای آموزشی و تربیتی در فرهنگ سازی استفاده از خدمات کتابخانه های عمومی 
-آینده پژوهی مخاطب در کتابخانه های عمومی