همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

پوستر همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط موسسه نیروی تدبیر ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا ت در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- تبادل دیدگاه ها و بحث پیرامون موضوعات ارائه شده

- شکل دهی به نقش زن در امر تحکیم بنیان خانواده

-تصمیم سازی و برنامه ریزی بر مبنای نیازهای واقعی خانواده و زنان بر اساس نتایج مقالات مطرح

- ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی

- توانمندسازی خانواده ها در راستای رشد اقتصادی کشور

- شناسایی عوامل مساعد و نامساعد رفتاری در حیطه  زنان و خانواده در جامعه و ارائه راهکار

-افزایش آگاهی با هدف ارتقای توانمندی های زنان در خانواده و جامعه در راستای سلامت اجتماعی

- نگاهی حرفه ای به نقش زن به عنوان سرمایه اجتماعی در کشور

 

محورهای همایش:


 زن و مدیریت  خانواده

- خانواده، شادکامی، رضایت زناشویی

- اصول فرزند پروری و اجتماعی کردن فرزندان

- نقش زن در از بین بردن شکاف نسلی

- عدالت جنسیتی و سلامت خانواده

- خانواده پایدار و پرورش هیجانات و عواطف مثبت و سازنده

- فناوری­های نوین ارتباطی و خانواده

-اثرات رسانه های جمعی مدرن بر ساختار و روابط  خانواده

 

 معنویت و خانواده متعالی

-  نقش دین در سبک زندگی فردی و اجتماعی زنان

- نقش حجاب و عفاف در تعالی خانواده

- خانواده  و پایبندی به ارزشها و فضایل اخلاقی 

- خانواده پایدار و سبک زندگی سالم بر مبنای فرهنگ اسلامی-ایرانی

- آموزش ارزشها و هنجارهای اخلاقی در خانواده

 

خانواده تک والد

-  خانواده تک والد و ارزشهای جامعه

- مدل های حمایتی و خانواده تک والد

- مشکلات و مسائل موجود در خانواده های تک والد

- سلامت روانی فرزندان خانواده های تک والد

- توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 

خانواده و اقتصاد

- اقتصاد خانواده و بازار کسب و کار خانوادگی

- نقش زنان در مدیریت اقتصادی

- اشتغال زنان و سلامت خانواده

- تعادل خانه و محیط کار

- زنان و هدایت رفتار اقتصادی خانواده

- آثار رفتار اقتصادی زنان بر مصرف کل جامعه

 

تحکیم بنیان خانواده و خانواده های شهدا و ایثارگران

-  توانمندسازی همسران و ارتقای کیفیت زندگی در خانواده های شهدا و ایثارگان

- تدوین شاخص های رضایتمندی و پویایی

- بررسی مدل های ذهنی و ارزشی خانواده های شهدا و ایثارگران در راستای حفظ سلامت اجتماعی
- چگونگی تقویت فرصتهای رشد و تحول در خانواده های شهدا و ایثارگران

 

 ازدواج

- انتخاب درست برای ازدواج

- آموزشهای پیش از ازدواج

- آموزشهای پس از ازدواج و برقراری ارتباط صحیح با همسر

- شناخت و تبیین جایگاه حمایت های اجتماعی در توانمندسازی خانواده

- خانواده و راه های تشویق و تسهیل ازدواج جوانان

- راههای افزایش توانمندی دختران و تأثیر آن بر پایداری خانواده

 

 سیاست های افزایش جمعیت و خانواده

- نقش نهادها و سازمان ها در افزایش جمعیت

- پیامدهای افزایش جمعیت در ابعاد اقتصادی و فرهنگی خانواده

- آسیب شناسی سیاست های کاهش جمعیت بر خانواده

- سیاست های الگوی مطلوب رشد جمعیت و تاثیر آن بر سلامت خانواده

- نقش نگرش ها ی اجتماعی  و باورهای  فرهنگی در رشد جمعیت

- عوامل و انگیزه های مؤثر در افزایش جمعیت

 

سرمایه اجتماعی و زن

- فرسایش سرمایه اجتماعی  و پیامدهای آن در جامعه

-  نقش سرمایه اجتماعی فردی و سازمانی در کارآفرینی اجتماعی زنان

- سرمایه اجتماعی و انجمن های زنان 

- سرمایه اجتماعی و فعالیتهای اجتماع محور در امور دختران و زنان

- میزان مشارکت اجتماعی در ظرفیت سازی پتانسیل های زنان در جامعهمقالات پذیرش شده در همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن