اولین کنگره ملی طب ایرانی، خرداد ماه ۱۴۰۳

اولین کنگره ملی طب ایرانی

1st National Congress of Persian Medicine

پوستر اولین کنگره ملی طب ایرانی

اولین کنگره ملی طب ایرانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت در شهر تهران برگزار گردید.