دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی

دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی

پوستر دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی

دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۱ توسط مرکزآموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در شهر شیراز برگزار گردید.


دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی

 

دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی، یکی از مهم ترین رویداد های علمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی می باشد که دستاورد ها و تجربیات آن زمینه ساز استفاده بیشتر از علوم روز در زمینه مهارت های مخابراتی می باشد.

این کنفرانس با رویکرد به سیستم های مخابراتی نوری (فیبرنوری و اکسس های نوری) به سمت اهداف خود گام برمی دارد. مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) به عنوان برگزار کننده این کنفرانس می باشد که نظر به مجاورت با شرکت ITMC و حضور در قطب الکترونیک کشور و شهر شیراز فرصتی را برای آشنایی با دیدگاه های کارشناسان و متخصصان، ارائه دستاورد های جدید پژوهشگران و بهرمندی از تجارب پیشکسوتان را ایجاب نموده تا ضمن فراهم آوردن بستر و فضایی مناسب برای تضارب آرا و انتقال آخرین دانش ها و تحولات انجام شده در حوزه فناوری های مخابراتی، گامی موثر در جهت ارتقا و اعتلای جایگاه علمی و صنعتی کشورمان بردارد.


اهداف کنفرانس

برنامه ریزی، تدوین و گردآوری محتوا و اجرای کنفرانس بی شک مستلزم صرف منابعی چون نیروی انسانی، وقت، بودجه، امکانات و منابع علمی-دانشگاهی می باشد. لذا هدف گذاری و تعیین آرمان های علمی، حرفه ای از مبانی و ارکان اصلی دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی به شمار می آید.

دبیرخانه کنفرانس در اجرا و برگزاری، اهداف ذیل را بعنوان ارزش های کلیدی خود پیگیری می نماید:

 • ارائه اطلاعات، آموزش و تجربیات منطبق بر نیازهای ضروری و حرفه ای و پژوهشی برای شرکت کنندگان در کنفرانس
 • شناسایی توانمندی ها و نقاط قوت صنایع موجود و دانشگاه های کشور
 • تشویق و ترغیب محققان دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان جهت انجام مطالعات و تحقیقات مستمر تلاش برای ایجاد تعامل میان شرکت های خارجی فعال در کشور با مخاطبین داخل به منظور تبادل دانش و تجربه
 • فراهم کردن بستر برای تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه

مخاطبین کنفرانس

 1. دانشجویان و اساتید دانشگاه ها
 2. پژوهشگران و محققان شرکت های مخابراتی
 3. اپراتورها و پیمانکاران شرکت های مخابراتی
 4. شرکت ها و اپراتورهای ارائه دهنذه خدمات دیتا و شبکه

محورهای کنفرانس

 • سیستم های مخابرات نوری
 • اکسس های نوری و نسل های نوین آن
 • فناوری نانو در مخابرات نوری
 • تقویت کننده های نوری
 • پتانسیل های صنایع داخلی در ارتقا سیستم های مخابرات نوری
 • فناوری های نوین تولید فیبر نوری
 • فناوری های نوین تولید و ارتقا اکسزهای نوری
 • توانمندی مخابرات نوری در تحقق ارتباط امن
 • بهینه سازی در مخابرات نوری
 • کانال های ارتباط پیام نوری از فرستنده تا گیرنده

 

 

ریاست کنفرانس

آقای دکتر  هنرپروران

کمیته اجرایی

 آقای مهندس دشتبانی

کمیته علمی

آقای دکتر سراجی
آقای دکتر عباسی
خانم دکتر پرویزی
آقای مهندس صحراییان
آقای مهندس بابایی