کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
اهداف اصلی برگزاری کنفرانس سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان عبارتند از:
بررسی ابعاد علمی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان و شناسایی روندهای نوین در این حوزه
تبادل تجربیات و نتایج عملی در خصوص محدودیت‌ها و مقدورات پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در کشور
هم‌اندیشی و تبادل نظر در زمینه عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در کشور
مرور راهکارها و راه‌حل‌های موجود برای پیاده‌سازی موفق سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در کشور

محورهای علمی کنفرانس
تجربیات پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان با روش تحقیق مطالعه موردی
پژوهش در نسل جدید سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان
بررسی نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در یکپارچه‌سازی درونی و بیرونی سازمان‌ها
بررسی کاربرد سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در افزایش اثربخشی و کارایی سازمان‌ها
نقش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان در توسعه تجارت الکترونیکی
امکان‌سنجی و ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان
روش‌ها و مکانیزم‌های انتخاب سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان
راهبردهای پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان
مقایسه نتایج پیاده‌سازی محصولات مختلف سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان
رویکردهای فرهنگ‌سازی، آموزش و مدیریت تغییر در سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان
فناوری‌ها و زیرساخت‌های فنی برای پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانمقالات پذیرش شده در کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان