همایش منطقه ای خانه ایرانی

همایش منطقه ای خانه ایرانی

پوستر همایش منطقه ای خانه ایرانی

همایش منطقه ای خانه ایرانی در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گنبد کاووس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای خانه ایرانی

محورهای همایش:

رویکردها و گرایش های نظری:
انسان و خانه ایرانی
مفهوم خانه ایرانی
آموزه های فرهنگی - اجتماعی
اقتصاد، مدیریت و سیاست های کلان

رویکرد محیطی - اقلیمی:
شهر، محله، بافت و خانه
طبیعت و خانه ایرانی

رویکرد ساختاری در عرصه ها و فضاها:
هندسه و سازماندهی فضایی
سلسله مراتب و روابط فضایی
شناخت اجزا و فضاها

رویکرد تاریخی:
سبک شناسی خانه ایرانی
خانه سنتی
خانه معاصر
تحول خانه ایرانی در گذار تاریخ

رویکرد کالبدی - سازه ای:
سیستم های سازه ای
فناوری ساخت
مصالحمقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای خانه ایرانی