نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده

نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده

پوستر نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده

نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط گروه پژوهشی کتابخانه الکترونیکی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- معماری، سیستم­ها، ابزارها و فناوری­ها
- محتوا و مجموعه­های دیجیتالی
- استانداردها
- کاربران و کاربردپذیری
- سازماندهی
- ارزیابی کتابخانه­های دیجیتالی
- مسائل قانونی، سازمانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
- اقتصاد کتابخانه­های دیجیتالی
- نیروی انسانی متخصص
- آینده کتابخانه­های دیجیتال
- نوآوری در کتابخانه­های دیجیتالی


رئیس کنفرانس: دکتر سیدامید فاطمی
دبیر علمی: دکتر مهدی علیپور حافظی
دبیر اجرایی: نادیا حاجی‌عزیزی