کنفرانس بین‌المللی اسلام و جامعه

کنفرانس بین‌المللی اسلام و جامعه

International Conferences on Islam and Society

کنفرانس بین‌المللی اسلام و جامعه در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


کنفرانس بین‌المللی اسلام و جامعه با محوریت عدالت در اسلام در تاریخ 26-25 آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. هدف از این کنفرانس ایجاد زمینه‌ای برای تبادل آراء و اندیشه‌های جدید محققان پیرامون دیدگاه اسلام به مساله عدالت در حیات انسانی و چالشهای تجربی عملی آن است. در این راستا کنفرانس عدالت در اسلام، سعی دارد تا با نگاهی جامع، نقش کلیدی اندیشه عدالت اسلامی در حل چالشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی انسان معاصر را مطرح کند.

براین اساس از تمامی محققان و پژوهشگران ارجمند دعوت می‌شود که دیدگاههای خودشان در این زمینه به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.