اولین کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت در بهداشت و درمان

اولین کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت در بهداشت و درمان

اولین کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت در بهداشت و درمان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزشی مدیران خبره نارون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 

Strategic management in healthcare-  
knowledge management in healthcare- 
Innovation and technology management in healthcare- 
Change management in healthcare- 
Risk management in healthcare- 
Performance management in healthcare- 
Marketing management in healthcare- 
Financial management and Accounting in healthcare- 
Information management and systems in healthcare organizations- 
Leading,Planning,Organizing and Control in Healthcare 
Infrastructures management in healthcare- 
Supply chain management in healthcare- 
Human resource management and recruitment in healthcare- 
Quality management in healthcare- 
Ethics and integrity management in healthcare-  
Evidence-based management in healthcare- 
Demographic management in healthcare environment- 
Electronic healthcare services management  in health centers- 
(Healthcare Administration(problems & solutions- 
Health Care Delivery management- 
Medical waste management in healthcare organizations- 
Salary management in healthcare-