نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۹

نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی

First National Conference on Artificial Intelligence and Islamic Sciences

پوستر نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی

نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۹ توسط ،مركز مديريت حوزه هاي علميه در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی