سومین همایش ملی گاز ایران

سومین همایش ملی گاز ایران

03rd Iran Gas Forum

سومین همایش ملی گاز ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۸ تا ۵ مهر ۱۳۸۸ توسط شرکت ملی گاز ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گاز ایران