اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری

اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری

The First Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons

پوستر اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری

اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۰ تا ۲ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهرود برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همابش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اهداف کنفرانس:
با توجه به جایگاه مهم ایران در صنعت نفت و گاز و لزوم حفظ و ارتقای آن در عرصه اقتصاد جهانی، فناوری احداث و بهره برداری از مخازن عظیم زیرزمینی به عنوان یکی از زیرساخت های صنعت نفت و گاز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه، تحقیقات متعددی انجام شده است که بسیاری از آن ها برای مسئولین امر و متخصصین این حوزه به اندازه کافی شناخته شده نیستند. جمع آوری و ثبت این تجربیات یکی از نیازهای اساسی پیشرفت در این فناوری خواهد بود. این کنفرانس گامی است در جهت هم اندیشی و پیشبرد این فناوری که اهداف ذیل را دنبال می کند:

•برآورد توان علمی، فنی و اجرایی داخلی برای انجام مطالعات و اجرای پروژه های ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
•افزایش سطح دانش و دانش فنی در حوزه روش های مختلف ذخیره سازی
•شناسایی اشخاص، شرکت های مشاور و پیمانکار در حوزه ذخیره سازی
•ثبت تجربیات و مستندسازی پژوهش ها، مطالعات، طراحی و اقدامات اجرایی در حوزه های مرتبط با محورهای کنفرانس
•ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی دست اندرکاران مرتبط با موضوع
•جلب توجه دولتمردان و متولیان موضوع نسبت به ضرورت و اهمیت ذخیره سازی و نیز توانمندی های داخلی در این زمینه


محورهای اصلی کنفرانس
اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری که با هدف کمک و زمینه سازی برای تحقق برنامه های کلان نظام در زمینه خودکفایی هر چه بیشتر و در حوزه های صادرات و ذخیره سازی مواد هیدروکربوری شامل نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی برگزار می شود، دربرگیرنده محورهای اصلی ذیل است:

•مقایسه ذخیره سازی زیرزمینی و سطحی از دیدگاه های مختلف
•بررسی خواص مواد هیدروکربوری شامل نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی
•مطالعات اکتشافی و مکان یابی مخازن
•الزامات طراحی، اجرا و بهره برداری از مخازن زیرزمینی
•مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
•مدل سازی و تحلیل ایستا و پویای مخازن/ مخازن شکسته
•تحلیل پایداری و طراحی پوشش های سازه ای و آب بندی
•روش های پایش مخزن و مواد ذخیره شده
•مطالعات زیست محیطی و نشت مواد هیدروکربوری از مخازن
•امکان سنجی و مطالعات اقتصادی
•معدنکاری انحلالی برای احداث مخازن زیرزمینی
•پدافند غیرعامل و آمایش سرزمین
•روش های اجرای انواع فضاهای بزرگ زیرزمینی با هدف ذخیره سازی مواد هیدروکربوری
•تجهیزات بهره برداری از مخازن نظیر تزریق، پمپاژ، برداشت و پایشمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری