کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه

کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه

پوستر کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه

کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

طبیعی و زیست محیطی
جغرافیای محیطی
آب و هواشناسی محیطی
هیدرواقلیم (تغییرات سطح آب های سطحی و زیرزمینی)
ژئومورفولوژی محیطی
تغییرات اکولوژی و زیستی
تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی
اکولوژی چشم  اندازها
پیامدهای زیست محیطی
فضایی و کالبدی
جغرافیای کاربردی
چالش‌های توسعه شهری و روستایی
چالش‌های توسعه محلی و منطقه ای با تأکید بر سلسله مراتب سکونتگاهی
مدل سازی زیست محیطی
تغییرات الگوهای سکونتی
تغییرات بافت و مورفولوژی سکونتگاهی
اجتماعی-اقتصادی
جغرافیای توریسم
مدیریت و برنامه ریزی محیطی
مدیریت و مانیتوریک منابع طبیعی
مخاطرات انسانی و طبیعی
تغییرات الگوهای کاربری اراضی
مهاجرت روستایی و شهری
تغییرات سبک زندگی و ناهنجاری اجتماعی
تغییرات اشتغال، رفاه و بهره وری
تغییرات جمعیتی
آموزش و فرهنگ زیست‌محیطی
اقتصاد و حسابداری زیست‌محیطی
فناوری های نوین
تحلیل داده های فضایی و کالبدی
کاربرد RS در پایش تغییرات محیطی دریاچه ارومیه
کاربرد GIS در مدیریت داده های مکانی و برآورد پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی
کاربرد روش های تصمیم گیری مکانی در تحلیل پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی
کاربرد نانو تکنولوژی در ارایه محصولات نوین جهت کنترل پیامدهای  زیست‌محیطی
استفاده از فضای مجازی- Web GIS
 هوش محاسباتی، GIS گسترده، مشارکتی و داوطلبانه
آینده پژوهی از طریق فناوری های نوین
مهندسی و فن آوری‌های انتقال آب یا احیای دریاچه
ژئوپولیتیک
ژئوپلتیک و پیامدهای زیست محیطی
ضرورت حفاظت از محیط زیست
راهکارهای مدیریت پایدار محیط زیست
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
سیاست‌ها و اقدامات ملی کشورهای منطقه در حفظ محیط زیست

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه