نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

1st International Congress of Nanotechnology and Its Applications in Petroleum, Gas and Petrochemical Industries

نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ تا ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعت نفت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی