کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله

International Conference on Light Weight Construction and Earthquake

پوستر کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت خانه های پلی ون در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


http://www.civilica.com/Calendar-ICLWCE01.html محورهای کنفرانس
1- سبک سازی و سیستمهای سازه ای متعارف
2- سبک سازی و سیستمهای سازه ای ویژه از قبیل سیستمهای سازه های فضاکار، پنوماتیک، غشایی، پلها، مخازن و ...
3- تاثیر سبک سازی در طراحی لرزه ای سازه ها
4- تحلیل قابلیت اطمینان سازه های سبک
5- سیستمهای سقف و اتصالات
6- سیستمهای سازه ای موقت
7- تکنولوژی های نوین سبک سازی
8- ویژگیهای مصالح در سبک سازی لرزه ای
9- اجزای غیر سازه ای و سبک سازی
10- معماری و سبک سازی
11- جنبه های اقتصادی سبک سازی
12- جنبه های اجتماعی و فرهنگی سبک سازی
13- اقلیم و سبک سازی
14- شهرسازی و سبک سازی
15- صنعت پیش ساختگی و سبک سازیمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله