دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

Second International Conference on Environmental Hazards

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ تا ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- مخاطرات با منشاء اقلیمی( سیل، خشکسالی، ریزگردها، طوفان و کویر زایی و ...)
- مخاطرات با منشاء  زمین ساختی(زلزله، آتشفشان، رانش زمین، سونامی و...)
- مخاطرات تخریب پوشش زمین
- فن آوری های نو و مدیریت مخاطرات( سنجش از دور، GIS و GPS و اینترنت و ....)
- تهدیدهای محیط با منشاء انسانی (نظیر توسعه شهر نشینی، سواحل شمال و جنوب)مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی