دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

2nd International Conference on Concrete and Development

دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه