اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب در کشاورزی

اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب در کشاورزی

The First National Conference on Irrigation and Agriccultural Water Productivity

پوستر اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب در کشاورزی

اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب در کشاورزی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- طراحی و اجرای سیستم ها و شبکه های آبیاری
- بهره برداری و نگهداری از سیستم ها و شبکه های آبیاری
- ارزیابی سیستم ها و شبکه های آبیاری
- مشکلات خاص در سیستم ها و شبکه های آبیاری
- بهسازی سیستم ها و شبکه های آبیاری
- مدیریت سیستم ها و شبکه های آبیاری در شرایط بحرانی (خشکسالی / سیلاب)
- بهره وری آب در کشاورزی
- مدیریت تقاضا و مصرف آب در کشاورزی
- بکارگیری اتوماسیون و هوشمندسازی در سیستم های آبیاری
- مباحث نوین در آبیاری
- مسائل اقتصادی و مالی در سیستم ها و شبکه های آبیاری
- مسائل اجتماعی در سیستم ها و شبکه های آبیاری
- صنایع و تجهیزات آبیاری

 

 

رئیس همایش: دکتر کامران داوری
دبیر همایش: دکتر حسین انصاری
دبیر علمی همایش: دکتر مجید میر لطیفی
دبیر اجرایی همایش: دکتر حسین شریفان