دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

the second national conference islamic architecture and urbanism

پوستر دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ تا ۷ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- شناخت ارزش‌ها و مفاهیم معماری و شهرسازی  اسلامی
- نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی
- راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی

 


محورهای همایش:

- جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
- معماری و شهرسازی اسلامی و روح زمان
- امکان تحقق پذیری معماری و شهرسازی اسلامی در دنیای معاصر
- واقع گرایی و آرمان گرایی در معماری و شهرسازی اسلامی
- نقد و تحلیل نظریه‌پردازان،پژوهشگران و معماران معاصر ملی و بین‌المللی در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی
- نقد نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی
- روش‌های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی