دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی

Second National Congress on Innovative Approaches in System Biology and Pharmaceuticals

پوستر دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی

دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،بیمارستان فرهیختگان دانشکده علوم و فناوری های نوین مرکز تحقیقات علوم همگرای پزشکی فرهیختگان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.