اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی

1st National conference of Humanities in contemporary Philosophy with the focus on Allameh Tabatabai

پوستر اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی

اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی آل طه، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی