همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

Geological Sciences and mining whit a view on the Urmia lake national conference

پوستر همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ توسط انجمن گوهر شناسان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- زمین شناسی پزشکی

- زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناختی

- زمین شناسی باستانی و زمین شناسی گردشگری

- زمین شناسی نفت

- زمین شناسی گیاهی(ژئوبوتانی)

- چینه شناسی و فسیل شناسی

- زمین شناسی اقتصادی معادن و کانسارها

- زمین شناسی کوارتز

- زمین شناسی دریایی

- رسوب شناسی و محیط های رسوبی

- فناوری های نوین زمین شناسی 

- کاربرد نوین زمین شناسی در علوم دیگر

-زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت

- زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت

- سنجش از دور زمین شناختی

- گوهر شناسی

- آب شناسی

- وتمامی موضوعات مرتبط با زمین شناسی

 مقالات پذیرش شده در همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه