شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار

شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار

پوستر شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار

شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۰ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار

جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارند در چارچوب تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاهSurrey انگلستان شانزدهمین دوره فشرده و کارگاه آموزشی توسط آقای پروفسور هشیار نوشین ، با همکاری عده ای از اساتید برجسته کشور از تاریخ 27/1/90 به مدت 2 هفته در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نمایند. ارزش درس مزبور معادل 3 واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بوده و از طرف معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر گواهی شرکت در دوره، برای شرکت کنندگان، صادر خواهد شد.در ضمن دانش آموختگان رشته های ذینفع و علاقه مندان نیز می توانند در دوره مزبور شرکت نمایندودر صورت کسب حداقل امتیاز آزمون نهایی گواهی شرکت در دوره فوق صادر خواهد شد.

سرفصلهای این دوره:

  • بررسی انواع و رفتار اتصالات در سازه های فضاکار

  • بررسی پایایی سازه های فضاکار

  • بررسی رفتار لرزه ای سازه های فضاکار

  • بررسی روشهای بهینه سازی در سازه های فضاکار

  • بررسی نحوه ساخت و اجرای سازه فضاکار

  • تاشه پردازی سازه های فضاکار

  • تعریف سازه های فضاکار، انواع سازه های فضاکار

  • نکات مهم در طراحی سازه های فضاکار