اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC

اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC

1st National Conference on EPC Contract

اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:
- انتقال تجارب و یافته های مدیران و صاحبنظران نظام اجرای پروژه‌ها
- بازآموزی مهارت ها و ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان صنعت احداث کشور
- بررسی سیستم‌های اجرای پروژه در کشور
- بررسی مزایا و کاستی های روش EPC در شرایط فعلی ایران
- بررسی ظرفیت‌های مهندسی، تامین و تدارکات و ساخت در شرکت‌های ایرانی
- ارتقای بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها به روش EPC

مخاطبان کنفرانس:
- نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور
- بخش کارفرمای دولتی
- اساتید،کارشناسان و پژوهشگران صنعت احداث کشور
- مدیران و کارشناسان بخش‌های کارفرمایی، مهندسین مشاور و پیمانکاری

محورهای کنفرانس
سیستم اجرای EPC
مقایسه انواع سیستم های اجرای پروژه و انتخاب مناسب ترین سیستم
بررسی ریسک عوامل اصلی پروژه در انواع سیستم های انجام پروژه
ساختار شرکت های پروژه محور در اجرای پروژه های EPC
اسناد مناقصه و پیمان و نحوه قیمت گذاری در قرارداد EPC
تعیین شرح وظایف مرتبط با کارفرما و پیمانکار در قرارداد EPC
حسن اجرای پروژه و حد مسئولیت پیمانکار در قرارداد EPC
ریسک‌های سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های EPC
سطح نظارت و کنترل کارفرما در پروژه‌های EPC
مهندسی در پروژه‌های (Basic Engineering, Detail Engineering, Conceptual Engineering) EPC
ساخت، نصب و بهره برداری در پروژه‌های EPC

- محیط اجرای پروژه‌ها به روش EPC
نظام فنی و اجرایی حاکم بر انجام پروژه‌های EPC
مباحث حقوقی و قوانین و مقررات حاکم بر اجرای پروژه‌های EPC
تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت و EPC
سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی در روش EPC
اهمیت و نقش صنعت بیمه در روش EPC
روش های سرمایه گذاری در پروژه‌ها (BOT,BOO,…)

- مدیریت پروژه‌های EPC
دعاوی و حل اختلاف در قرارداد EPC
نقاط ضعف و قوت در پروژه‌های EPC
همکاری‌های استراتژیک بین المللی (Joint Venture & Consortium)
مهندسی ارزش در پروژه‌های EPC
مدیریت یکپارچه‌ی پروژه‌ها
مدیریت زمان در پروژه‌های EPC
مدیریت پروژه‌  EPC (EPCM )
مهندسی هم زمان در پروژه های EPC
انتقال تکنولوژی در مهندسی پروژه‌های EPCمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC