دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

2nd International and 4th Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری معا در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورها :

  • دیابت و پره دیابت
  • اختلالات لیپید، چاقی و سندرم متابولیک
  • بیماریهای تیروئید
  • اوستئوپروز و سایر اختلالات کلسیم و فسفر
  • بیماریهای غدد فوق کلیوی
  • اختلالات گونادها
  • اختلالات هیپوفیز
  • سایر اختلالات غدد و متابولیسم