دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط موسسه نورباران اندیشه - دانشگاه پیام نور در شهر قم برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- تبیین مواضع راهبردی مقام معظم رهبری(دام عزه)
- گرد هم آوردن اندیشمندان، خبرگان و صاحبنظران
- ارائه مدل مدیریت بومی ایرانی - اسلامی
- رشد تولید
- کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور

 


محورهای کنفرانس:

- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی
- توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
- رهبری و رفتار سازمانی
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
- مدیریت راهبردی
- بخش آزاد

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی