چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی در آموزش

چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی در آموزش

4th Iranian Conference on Educational Creatology - Creative Learning & Instruction

پوستر چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی در آموزش

چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی در آموزش در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی و نوآوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی پرورشی، آموزش و یادگیری خلاق

اهداف کنفرانس:
ارائه و بررسی جدیدترین رویکردها،راهبردها و روش های آموزش ویادگیری خلاق وپرورش مهارت های تفکر، خلاقیت ، حل مسئله و نوآوری در مراکز آموزشی .
ارائه نتایج مطالعات، پژوهش ها واقدام پژوهی های اساتید ، معلمین و پژوهشگران و فرهنگ سازی وتوسعه تعلیم وتربیت مبتنی بر پرورش تفکر وخلاقیت و نوآوری .
تبادل دانش وتجربیات اساتید،معلمین،مربیان ومدیران مراکز آموزشی درباره راهکارها، برنامه ها و روش های اجراشده برای آموزش خلاق وپرورش تفکروخلاقیت فراگیران .
تبیین حوزه علمی مطالعاتی خلاقیت شناسی پرورشی ومعرفی موضوعات و زمینه های پژوهشی آن و برانگیختن انگیزش پژوهش های علمی مرتبط .
مقالات مورد توجه کنفرانس، نتایج پژوهش های علمی، پژوهش های مروری اصیل، اقدام پژوهی ها، مطالعات موردی، برنامه های اجراشده، شیوه های درعمل به کارگرفته شده و تجربیات اساتید، پژوهشگران ومعلمین و مربیان درباره موضوعات زیر می باشند:

1- مبانی علمی وموضوعات پایه خلاقیت شناسی پرورشی وخلاقیت شناسی روانشناختی :
( Educational Creatology - Psychological Creatology )
1-1- مفاهیم و نظریه های نوین هوش - انواع هوش ها - هوش های چندگانه
- تخیل- تفکرخلاق - خلاقیت - انواع خلاقیت - خلاقیت شناختی - خلاقیت هیجانی
- انگیزش و خلاقیت - فراشناخت و خلاقیت - فراخلاقیت - خلاقیت سنجی
- استعداد - انواع استعدادها - استعدادهای چندگانه و...
- تفکرشناسی – تفکرنقادی- تفکرتحلیلی- تفکر سیستمی – تفکرفازی و...
- کاربردهای مفاهیم و نظریه ها در آموزش و یادگیری .
1-2- مفاهیم و ویژگی های : - یادگیری خلاق - آموزش خلاق - تدریس خلاق
- برنامه درسی خلاق - معلم خلاق - کتاب درسی خلاق - کلاس خلاق
- برنامه آموزشی خلاق - مدیر خلاق - مدرسه خلاق - دانشگاه خلاق
1-3- خلاقیت شناسی روانشناختی یادگیری
- خلاقیت شناسی روانشناختی رشد
- خلاقیت شناسی روانشناختی شخصیت
1-4- خلاقیت شناسی برنامه ریزی درسی
- خلاقیت شناسی فناوری آموزشی
- خلاقیت شناسی برنامه ریزی آموزشی

2- رویکرد ها و برنامه های آموزشی تفکر، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی :
- برنامه های آموزشی کلاسیک تفکر خلاق ( CCTP )( تورنس و ...)
- برنامه های آموزش تخیل خلاق(Creative Imagination) و ( SCI )
- برنامه های آموزش تفکر انتقادی ( Critical Thinking )
- برنامه های آموزش تفکر فلسفی ( Philosophy For Children )
- برنامه های آموزش تریز(TRIZ):
- برنامه Tetris - برنامه OTSM-TRIZ و ...
- برنامه های آموزش تفکرخلاق طبیعت محور( بیونیکی ) ( NBCT )
- برنامه های آموزش تفکرعلمی تخیلی ( ESF )
- برنامه های آموزش مغز کامل ((Whole Brain
- برنامه های آموزشی تفکر NJTKH ( TCTS )
- برنامه های آموزشی تفکر NJTGH ( TPTS )
- برنامه های آموزش تفکر دبونو ( کورت و ... )
- برنامه های آموزش اختراع
- برنامه های آموزش کارآفرینی
- برنامه های آموزش مهارت های زندگی ( Life Skills )
- برنامه های پرورش انواع استعدادها
- برنامه های آموزش هنر ، تخیل و خلاقیت
- نقش بازی های فکری و علمی آموزشی
- نقش بازی های رایانه ای
- نقش وسایل کمک آموزشی
- سایر رویکردها ، برنامه ها و روش ها

3- خلاقیت شناسی مدیریت آموزشی
- مدیریت خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش و آموزش عالی

4- موانع ، چالش ها و راهکارها .
- تجربیات و الگوهای کشورهای مختلف – مطالعات تطبیقی

5- نقش آموزش های غیررسمی
- نقش خانواده - الگوهای فرزند پروری خلاق
- نقش رسانه ها ، جامعه و ...
- سایر موضوعات خلاقیت شناسی پرورشی .