نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش، خرداد ماه ۱۴۰۳

نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش

The first national sports economics governance conference

پوستر نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش

نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ توسط دانشگاه امام صادق،دانشکده معارف اسلامی و اقتصادهسته علمی و پژوهشی اقتصاد ورزشکمیته ملی المپیکمجموعه آیلند در شهر تهران برگزار گردید.