کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۳ توسط University of Szczecin وInternational Center of Academic Communication (ICOAC) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر كشور لهستان - دانشگاه University of Szczecin برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی کنفرانس:

- اقتصاد

- مدیریت 

- حسابداری

- علوم اجتماعی

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی