همایش منطقه ای آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شیمی و نانو تکنولوژی

همایش منطقه ای آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شیمی و نانو تکنولوژی

1st Regional conference Last perspective of research in chemistry and nanotechnology

همایش منطقه ای آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شیمی و نانو تکنولوژی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به پیشرفت و توسعه صنایع کشور در دهه های اخیر، پرداختن به موضوعات این کنفرانس بسیار ضروری است. در این راستا ترویج و دستیابی به فناوری ها و یافته های نو در علم شیمی به شدت مورد نیاز می باشد. نانوتکنولوژی شامل طراحی، تولید و کاربرد نانو مواد و فهم روابط و قوانین حاکم بین خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و ابعاد آنهاست. لذا برگزاری همایش هایی در این زمینه می تواند بستر مناسبی برای توسعه نانو مواد و نانو تکنولوژی باشد.
بی شک حرکت در این راه بدون برخورداری از حمایت صاحبنظران مراکز علمی و تحقیقاتی و همکاری متخصصین جامعه صنعتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لذا از کلیه پژوهشگران، متخصصان، اساتید و دانشجویان دعوت به عمل می آید تا آثار و دستاوردهای پژوهشی خود را جهت ارایه در اولین همایش منطقه ای: آخرین دستاوردهای تحقیقاتی شیمی و نانوتکنولوژی حداکثر تا تاریخ 1388/10/15 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

هداف و زمینه های همایش:
این سمینار جهت ایجاد ارتباط و تبادل آراء و نظرات متخصصین شیمی در زمینه آخرین دستاوردهای تحقیقات شیمی و نانو شیمی در زمینه های ذیل برگزار میشود:

- شیمی آلی ( شیمی آلی فلزی، فتوشیمی- فیتو شیمی، شیمی دارویی- سنتز وکاربرد، بازیافت پسماندهای آلی وشیمی سبز)
- شیمی معدنی (شیمی وسنتز کمپکس های معدنی ، ساخت وبررسی نانو حسگرها ونانو فیلتر های فلزات ، کربن نانوتیوپ و کاربردهای آن)
- شیمی تجزیه (تحقیقات نوین وآموزش در فناوری نانو، الکتروشیمی،اسپکتروسکوپی وجداسازی، شیمی آبکاری و خوردگی فلزات)
- شیمی فیزیک (سینتیک وساز وکار واکنشهای شیمیایی، محاسبات نانو شیمی،طراحی ومدل سازی مولکولی، سنتز ومکانیسم نانو کاتالیست ها، شیمی سطح ونانو پوشش ها)
- شیمی کاربردی (تصفیه آب وآلاینده های زیست محیطی، کاربرد فن آوری نانو در صنایع، نانو کامپوزیت ها و نانو ساختارها)