اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی، تیر ماه 98

اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی

Student Life issues, Opportunities and treats with the emphasis on students living in dormitories

پوستر اولین همایش زندگی دانشجویی،  فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی

اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بوعلی سینا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش: - آسیب ها و فرصت های دوران دانشجویی - نقش مراکز مشاوره و مددکاری در مدیریت بحران های زندگی دانشجویی - آسیب های اجتماعی و روانی، اعتیاد و شکست های عاطفی - جامعه پذیری و الزامات زندگی دانشجویی - تجارب مدیریت مشارکتی، نقش تشکل های دانشجویی و شوراهای صنفی - هم زیستی با دانشجویان بین المللی و تفاوت های فرهنگی - نقش ورزش در زندگی دانشجویی - خیرین و بخش خصوصی در حوزه دانشجویی - راهکارهای مصرف بهینه حامل های انرژی و سایر مصارف - تنوع و کیفیت تغذیه دانشجویان ساکن در سراها - سراهای غیردولتی غیردولتی، چالش ها و فرصت های فرارو - تجارب موفق دانشگاه ها در خصوص اداره سراهای دانشجویی - مطالعه تطبیقی نظام خدمات رفاهی و خوابگاهداری در دانشگاه های جهان - ایده های نو و ویژه در حوزه خدمات دانشجویی - اخلاق و زندگی دانشجویی



مقالات پذیرش شده در اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی