دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران

دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران

Iran,s Second National Conference on Cyber Defense

پوستر دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران

دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه جامع امام حسین(ع) در شهر تهران برگزار گردید.


دانشکده و پژوهشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران را برگزار می کند. این کنفرانس به عنوان مهمترین رویداد علمی کشور، با هدف گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، پیشبرد مرزهای دانش و به روز رسانی آگاهی جامعه علمی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوعات مختلف دفاع سایبری برگزار می گردد. پس از چندین دوره برگزاری موفق این کنفرانس در کشور، اینک دانشگاه جامع امام حسین(ع) افتخار میزبانی دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری را برعهده دارد.

 


اهداف کنفرانس:

- شناسائی راهکارها و الزامات پیاده‌سازی سیاست‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری درحوزه فضای مجازی
- توسعه و همگرایی توانمندی های علمی، فناورانه و تولیدی دفاع سایبری کشور
- توسعه و نهادینه سازی فرهنگ دفاع سایبری در سطح ملی
- شناسایی چالش ها و تهدیدات حوزه دفاع سایبری
- شناسایی ظرفیت ها و توسعه کسب و کار در فضای مجازی
- توسعه و ترویج رویکردهای بومی دفاع سایبری
- بسترسازی برای تبادل نظر اندیشمندان و دانشمندان این حوزه و استفاده از پژوهش های محققان و آرای صاحب نظران

 

 


محورهای کنفرانس:

- دکترین، راهبردها و رویکردهای دفاع سایبری
- تهدیدات و حملات سایبری
- آسیب‌پذیری‌ها و مخاطرات سایبری
- فرماندهی ، کنترل و مبانی مدیریتی سایبری
- پدافند غیر عامل در فضای سایبر
- جنگ‌افزارها و ابزارهای دفاع سایبری
- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  دفاع سایبری
- جنگ شناختی در فضای سایبری
- حقوق بین‌الملل و دفاع سایبری
- آموزش
- بسیج سایبری