سومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا)، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا)

3rd International Congress of West Asian and North African Countries (WANA)

پوستر سومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا)

سومین کنگره بین المللی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا (وانا) در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،پژوهشگاه رویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار گردید.