دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

پوستر دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در شهر کرج برگزار گردید.


ردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن 16 انجمن علمی دانشجویی فعال در زمینه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی در نظر دارد در 7 و 8 اسفندماه 1392، دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را با محوریت «توسعه پایدار کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از منابع انسانی» برگزار کند.

 

محورهای همایش:

- راهکارهای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی
- تبیین جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
- تبین جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق حماسه اقتصادی
- تحول در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در راستای تمدن نوین اسلامی
- امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاوری و منابع طبیعی
- راهکارهای بهبود ارتباط بین بخش‌های آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
- کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان

 

 


دبیر همایش: دکتر سعید زین‌الدینی
دبیر : دکتر سعید زین الدینی
دبیر علمی : دکتر محمدعلی زارع چاهوکی