همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب

همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب

National Conference on Sustainable Development Patterns in Water Managment

پوستر همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب

همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب ثامن در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی الگوهای توسعه پایدار مدیریت آب

مقدمه

با توجه به رسالت شرکت های مهندسین مشاور بعنوان بازوی علمی و فکری دستگاه های اجرایی و کارفرمایی برای توسعه علمی و ارتقای سطح کیفی فعالیتهای اجرایی و عمرانی کشور، شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن در اسفند ماه سال 1387 تصمیم به بررسی زمینه های مورد نیاز جهت اجرای برنامه های علمی و پژوهشی گرفت که با اعلام سال 1388 بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف و با توجه به زمینه های اصلی فعالیت شرکت  که بر محوریت تخصصهای مرتبط با آب قرار گرفته و  بویژه لزوم توجه به مدیریت صحیح مصرف آب و بحرانهای گذشته و فراروی این بخش،  این مشاور مصمم گردید همایشی با هدف  ارایه روشهای کاربردی اصلاح الگوی مصرف آب در سال 1388 برگزار نماید.

 اهداف:
1. تبیین مفهوم الگوسازی در مدیریت آب  و نقش آن در  توسعه پایدار کشور .2.ایجاد زمینه ارتباط و تبادل اطلاعات ارکان مختلف و مرتبط با مدیریت آب در بخشهای اجرایی علمی و سازمانهای مردم نهاد. (NGO)3.کمک به معرفی محققین و مهندسینی که فعالیتهای ارزنده ای در زمینه مدیریت آب انجام می دهند 4.ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان و مدیران مرتبط با صنعت آب با رویکرد توسعه پایدار و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی در این زمینه.5.تعیین خلا های موجود در برنامه ریزی و مدیریت آب در کشور و پاسخ به چرایی بحران مصرف آب در ایران.6.دستیابی به راهکارها و روشهای عملی برای مدیریت صحیح مصرف آب با توجه به شرایط بومی کشور.مقالات پذیرش شده در همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب