دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

2nd national congress on building safety

پوستر دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

دومین همایش ملی ایمنی ساختمان در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۸۹ توسط خانه عمران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

محورهای همایش:

اهمیت ایمنی در کارگاه های ساختمانی، چالش های موجود و ضرورت ها
اهداف، استراتژی‌ها و وظایف سازمان‌های مرتبط و NGO‌های مرتبط
قوانین، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌ها
انواع حوادث در کارگاه‌های ساختمانی ،علل و روش‌های پیشگیری
جایگاه رسانه‌ها، فرهنگ‌سازی، نقش آموزش و مشاوره در ایمنی
نگاه سیستمی و جامع‌نگر به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
تأثیر فن‌آوری‌های نوین ساخت و روش‌های اجرایی در کاهش حوادث
ایمنی در کشورهای پیشرفته
نقش صنعت بیمه در ایمنی
ایمنی، هزینه و کیفیت ساخت
ایمنی در طراحی ساختمان
ایمنی در بهره برداری ساختمان
ایمنی و مصالح ساختمانی
پدافند غیر عامل
ایمنی در حوادث غیر مترقبهمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ایمنی ساختمان