کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر

کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر

International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city

پوستر کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر

کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد امارات در شهر امارات متحده عربي - دبي و ابوظبي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

-معماری پایدار

-شهرسازی پایدار

-انرژی های پایدار

-مصالح ساختمانی از نظر پایداری

-پایداری و محیط زیست

-زباله و آلودگی های زیست محیطی

-بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف

-شهر بدون اتومبیل

-مقیاس انسانی در مقیاس شهری

-تعاملات اجتماعی در فضای های شهری

-تاثیر بزرگراهها و شاپینگ مال ها در بافت شهری

-فرهنگ و هنر ،معماری و شهرسازی 

-زیباشناسی در معماری و شهرسازیمقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر