اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر، تیر ماه 99

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

First National Conference of Optimizing in Renewable Energies

پوستر اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دزفول برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 • انرژی باد
 • زیست توده
 • فتـوولتـائیـک
 • اقتصاد و انـرژی
 • هیـبـرید انـرژی
 • انتـگراسیون انرژی
 • انـرژی امواج دریـا
 • انرژی زمین گرمایـی
 • توسـعه پایـدار انرژی
 • انرژی و محیط زیـست
 • انرژی و تغییرات اقلیمی
 • دودکــش خـورشیـدی
 • نیـروگاه های خورشیـدی
 • ارزیابی طـول عمـر (LCA)
 • سیـاست گـذاری در انـرژی
 • تحلیـل اکسرژی در نیروگاه­ ها
 • امکان سنجی احداث نیروگاه­ ها