اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر، اردیبهشت ماه 99

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

First National Conference of Optimizing in Renewable Energies

پوستر اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دزفول برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

انرژی باد

زیست توده
فتـوولتـائیـک

اقتصاد و انـرژی

هیـبـرید انـرژی

انتـگراسیون انرژی

انـرژی امواج دریـا

انرژی زمین گرمایـی

توسـعه پایـدار انرژی

انرژی و محیط زیـست

انرژی و تغییرات اقلیمی

دودکــش خـورشیـدی

نیـروگاه های خورشیـدی

ارزیابی طـول عمـر (LCA)

سیـاست گـذاری در انـرژی

تحلیـل اکسرژی در نیروگاه­ ها
امــکان سنجی احداث نیروگاه­ ها