اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر، تیر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

First National Conference of Optimizing in Renewable Energies

پوستر اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول،دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر