اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل

پوستر اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بناب برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به برگزاری همایش 2 روزه با سطح ملی و عنوان "  اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی "  در راستای تحقق اهداف و محورهای همایش  به برسی نقاط قوت وضعف موجود قانون داوری تجاری بین المللی  ایران با سخنرانی اساتید برجسته کشوری این حوزه خواهد پرداخت .

 

محورهای همایش:

-مفهوم و قلمرو اجرا
-داوری موردی و داوری سازمانی
-موافقت نامه داوری
-استقلال شرط داوری
-تعیین داور و ترکیب هیئت داوری
-صلاحیت داور
-اصول حاکم بر داوری
-نحوه رسیدگی
-داوری بر اساس قانون وداوری بطور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف
-دستور موقت و تامین دلیل
-تعیین حقوق حاکم بر داوری
-اعتراض به رای داور( قابلیت ابطال یا بطلان رای داور)
-اجرای آرای داوری خارجی بر اساس کنوانسیون نیویورک
-شناسایی و اجرای رای
-اشکالات و کاستیهای قانون داوری تجاری بین المللی ایران