پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید برتجارب بین المللی سرمایه های انسانی و رقابت پذیری، آذر ماه 98

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید برتجارب بین المللی سرمایه های انسانی و رقابت پذیری

15th Conference on Human Resources Development

پوستر پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید برتجارب بین المللی سرمایه های انسانی و رقابت پذیری

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید برتجارب بین المللی سرمایه های انسانی و رقابت پذیری در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 • تازه های فرایندهای منابع انسانی
 • منابع انسانی و چابکی سازمانی
 • جانشین پروری و مسئولیت پذیری جوانان
 • مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای
 • نقش مدیریت منابع انسانی در رونق تولید، توسعه اشتغال و رقابت پذیری
 • مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مقتضیات زمان ( رکود،تحریم،شرایط پیچیده محیطی)
 • جذب، توسعه، نگهداشت و خروج سرمایه های انسانی در کسب و کارهای دانش بنیان
 • مدیریت سرمایه های اجتماعی(امید، اعتماد و مشارکت)
 • توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار
 • سرمایه انسانی جهانی/ جهانی شدن
 • مدیریت منابع انسانی نقش مشترک تمام مدیران
 • آینده پژوهی منابع انسانی و تحول دیجیتال