اولین همایش بین المللی و جشنواره “تغییر اقلیم ، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده“ در ایران

اولین همایش بین المللی و جشنواره “تغییر اقلیم ، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده“ در ایران

THE 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON CLIMATE CHANGE, SOCIAL RESPONSIBILITY & FUTURE GENERATION

پوستر اولین همایش بین المللی و جشنواره “تغییر اقلیم ، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده“ در ایران

اولین همایش بین المللی و جشنواره “تغییر اقلیم ، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده“ در ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط شرکت توسعه مدیریت راهبردی رابین در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- بهره‎وری تولید و مصرف انرژی و مواد و تغییر اقلیم   
- فناوری، انرژی‎های تجدید پذیر و تغییر اقلیم
- تعهدات و تعاملات بین‎المللی و تغییر اقلیم
- امنیت غذایی، بهداشت، پسماند و تغییر اقلیم
- سازگاری و آمادگی در مقابله با تغییر اقلیم
- آب، تغییر کاربری زمین ، تخریب سرزمین و  تغییر اقلیم
- مسئولیت اجتماعی و تغییر اقلیم
- آموزش و فرهنگ سازی و تغییر اقلیم