اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

پوستر اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب در شهر اسلام آباد غرب برگزار گردید.


محورهای همایش:

شناخت ومبانی نظری مقابله با جرم
- شاخص ها ومعیارهای ارزیابی وشناخت جرم
- دیدگاهها ورویکردهای مختلف به جرم
- روش پیشگیری ومقابله با جرم
- نقشGIS درشناسایی وپیش بینی کانون های جرم خیز
- فضاهای شهری وجرم
- نقش آموزش در پیشگیری از جرم

انواع جرائم وراه های مقابله با آن
- جرائم سایبری (کلاهبرداری رایانه ای ،جعل رایانه ای، سرقت رایانه ای....)
- جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت، آسایش عمومی، محیط زیست، بزه دیدگی خاص زنان ، کودکان، ناتوانان جسمی ، اقلیت هاو......
- سایر جرائم اقتصادی ، جرائم سیاسی وجرائم اجتماعی وجرائم جدید
 
نهادهای پیشگیری کننده ومقابله با جرم 
- نهاد دینی ومقابله با جرم
- سایر نهادهای دولتی (صدا وسیما، آموزش وپرورش، فرمانداری و....) ومقابل با جرم
- سازمانهای غیر دولتی (سازمانهای مردم نهاد ومشارکت مردمی) ومقابله با جرم
- دستگاه قضایی، سازمان زندان ها و نیروهای نظامی ومقابله با جرم

شناسایی موانع ومحدودیت های مقابله با جرم
- موانع طبیعی  - موانع انسانی

بازپروری ودرمان