اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن، مرداد ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

پوستر اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام آباد غرب در شهر اسلام آباد غرب برگزار گردید.