اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس، دی ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس

The first national conference on decorative language in fashion and clothing design

پوستر اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس

اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس