اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه

اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه

پوستر اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه

اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه مدیریت شهری و گروه مدیریت فرهنگی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-   مبانی ، نظریه ها ، و روشهای سیاستگذاری
-   مرور تجارب گذشته و الگوهای موفق در ایران و جهان
-   چالشهای موجود در مدیریت و برنامه ریزی
-   آینده پژوهی رویدادها و بررسی روند نقش نخبگان در تحولات فرهنگی جامعه
-    تدوین و یا ارتقا الگوی مناسب بر اساس شاخصهای اسلامی و بومی
-   شناسایی نقش نخبگان در زمینه های توسعه فرهنگی
-  ارزیابی و تعیین وضعیت موجود و مطلوب و خلاهای کارکردی وظرفیتهای در دسترس
-  بررسی اهداف ، خط مشی ها ، ماموریتها و برنامه های استراتژیک نهادها و سازمانهای فرهنگی ، اجتماعی
-  جامعه شناسی مخاطبان نخبگان و تحلیل نیاز انها
-  تحلیل ابعاد اقتصادی و فرهنگی در نقش افرینی نخبگان در جامعه
-  برسی نقش نخبگان در ارتقاء سرمایه اجتماعی
-  بررسی نقش نخبگان در تولید و باز تولید فرهنگی جامعه
-  نقش نخبگان در تحولات فرهنگی در جریانهای فرهنگی نوظهور